Search
Close this search box.

Džemat Kobilja Glava

Naziv džamije/džemata:

Kobilja Glava

Ulica:


Godina izgradnje:


Imam:

Vehbija-ef. Makić

Broj domaćinstava/članova džemata:


Predsjednik Džematskog odbora/Mutevelija:


E-mail:


Imam džemata:

Vehbija-ef. Makić

Galerija slika

Facebook
Twitter
LinkedIn