Search
Close this search box.

Džemat Hrasnica džamija

Naziv džamije/džemata:

Hrasnica

Ulica:

Dr. Halid-bega Hrasnice 57

Godina izgradnje:

1996

Imam:

Elmedin-ef. Hodžić

Broj domaćinstava/članova džemata:

1500/950

Predsjednik Džematskog odbora/Mutevelija:

Alija Lokvančić

E-mail:

elmedinhodzic@medzlis-sarajevo.ba

Imam džemata:

Elmedin-ef. Hodžić

Džemat Hrasnica je jedan od džemata Medžlisa islamske zajednice Sarajevo. Smješten je na području općine Ilidža u podnožju Igmana. Udaljen je od Ilidže 5km. Susjedni džemati Hrasnici su Hrasnica Nova džamija, Kovači i Sokolović Kolonija.

Hrasnica je staro naselje, o čemu govore i ostaci Rimske arhitekture, pronađene na ovom prostoru. Početak urbanog razvitka ovog područja vezan je dolazak Osmanlija, odnosno, Isa-bega Ishakovića. Naime, smatrajući srednjovjekovno selo Brodac, podesnim da u njemu zasnuje šeher Sarajevo, on je izuzeo ziratne zemlje stanovnicima pomunutog sela, a u naknadu im dao zemljište u selu Vrančić (Hrasnica).

Hrasnica se spominje i u popisu iz 1455. godine kao selo sa 40 domova u okviru timara h. Mehmeda Dizdara grada Hodidjeda. Dolaskom Osmanlija na ovo područje domicilno stanovništvo je uglavnom prihvatilo islam. Kada je u Hrasnici prvi put izgrađena džamija nije poznato. Pretpostavlja se da je postojala još od najstarijih vremena prihvatanja islama u ovim krajevima, što odgovara počecima 16. stoljeća. Krajem 19. stoljeća džamija je bila u oronulom i ruševnom stanju, pa se 1904. godine pristupilo obnovi džamije. Tom prilikom sa džamije je uklonjen stari natpis i na novi objekat postavljen novi. Poznato je da je popravljena 1959. godine.

U toku agresije na BiH 1992-1995.god. postojeća džamija je veoma oštećena te je sanirana 1996. godine a četvorostrani krov je zamjenjen centralnom kupolom visokom 16 metara. Danas je Hrasnica moderno naselje sa uređenom infrastrukturom. Ima dvije osnovne škole, Dom kulture, sportski centar ”Famos”, ambulantu te druge potrebne objekte.

Prema broju članova Islamske zajednice, Hrasnica je jedan od najvećih džemata na području sarajevskog Medžlisa. Ovaj džemat broji oko 1900 članova. Pored Centralne džamije, izgrađena je i džamija u Lasici.

U satavu Centralne džamije nalazi se i mektebska zgrada, gasulhana kao i turbe Ali ef. Lokvančiću. Imamsku dužnost u ovoj džamiji obavljali su mnogi imami: Ali-ef. Lokvančić, Abdulah-ef. Musabegović, Ismail-ef. Smailović, Ismet-ef. Milišić te Salih-ef. Agić koji je u ovom džematu proveo 35 godina radnog staža. Od 1998. godine imamsku dužnost u Centralnoj džamiji obavlja Elmedin-ef. Hodžić.

U Lasici imamsku dužnost obavljali su: Jusuf-ef. Makić, Abdulaziz Drkić, te Ahmed-ef. Bandić. Sada imamsku dužnost u svojstvu honorarnog imama obavlja Enes-ef. Alić.

Vjerska pouka se izvodi na dva punkta: Centralna džamija Hrasnica i džamija Lasica. Vjersku pouku pohađa oko 450 polaznika mektebske nastave.

Galerija slika

Facebook
Twitter
LinkedIn