Džemat Grbavica II

Naziv džamije/džemata:

Grbavica II

Ulica:

Kemala Kapetanovića bb

Godina izgradnje:

2008

Imam:

mr. Sejid-ef. Strika

Broj domaćinstava/članova džemata:

1000 domaćinstava / 350 članova IZ

Predsjednik Džematskog odbora/Mutevelija:

Damir Miličević

E-mail:

Imam džemata:

mr. Sejid-ef. Strika

Džemat se nalazi u naselju Grbavica II, opština Novo Sarajevo. Obuhvata mjesne zajednice Grbavica II, Vraca i Donje Kovačiće.

Osnovan je 2003. godine kada je postavljen kamen temeljac za novu džamiju, a stavljena je u funkciju septembra 2008. godine. U džamiji se klanja pet dnevnih namaza, džuma, te održava mektebska nastava za djecu.

Do stavljanja džamije u funkciju, sve vjerske aktivnosti održavane su u osnovnoj  školi u blizini, a imam i muallim bio je Omer-ef. Kadrić. Dužnost imama, hatiba i muallima obavljali su i Omer-ef. Zulić te mr. Meho-ef. Šljivo, a trenutni imam, hatib i muallim je mr. Sejid-ef. Strika. Vakif džamije je Muhammed Zabadni.

Galerija slika

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn