Džemat Grbavica I

Naziv džamije/džemata:

Grbavica I

Ulica:

Grbavička br. 12

Godina izgradnje:

2002

Imam:

mr. Fikret-ef. Pašanović

Broj domaćinstava/članova džemata:

2000 domaćinstava / 500 članova IZ

Predsjednik Džematskog odbora/Mutevelija:

dr. Mustafa Prljača

E-mail:

Imam džemata:

mr. Fikret-ef. Pašanović

Džemat Grbavica I osnovan je krajem 1996. godine na tek reintegriranom području općine Novo Sarajevo. Obuhvata dijelove naselja Grbavica, Kovačići, Vraca i Pofalići.

Broj domaćinstava je oko 2000. Džemat ima novu džamiju koja je otvorena  2002. godine (temeljac postavljen krajem 1999.). Džamija se nalazi u Grbavičkoj ulici, a njenu izgradnju je finansirala Hašemitska kraljevina Jordan (odnosno kraljica Ranija), pa je poznata i kao Jordanska džamija.

Od osnivanja džemata do oktobra 2006. godine imam, hatib i muallim bio je Zahir-ef. Karaman. Od tada imamsku dužnost obavlja mr. Fikret-ef. Pašanović. Vakufska imovina u džematu je džamija sa stanom za imama, moderno opremljenom mektebskom učionicom, poslovnim i pratećim prostorima i velikim haremom.

U džamiji se klanja svih pet vakata namaza, džuma, bajrami, održava se mektebska nastava, kursevi za odrasle, različiti programi, tribine i sl.

Galerija slika

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn