Džemat Dobrinja IIIb

Naziv džamije/džemata:

Dobrinja IIIb

Ulica:

Trg djece Dobrinje do 14

Godina izgradnje:


Imam:

hafiz Nisvet-ef. Omerdić

Broj domaćinstava/članova džemata:


Predsjednik Džematskog odbora/Mutevelija:


E-mail:


Imam džemata:

hafiz Nisvet-ef. Omerdić

Galerija slika

Facebook
Twitter
LinkedIn