Džemat Dobrinja 1-C5

Naziv džamije/džemata:

Dobrinja 1-C5

Ulica:

Bulevar Mimara Sinana

Godina izgradnje:


Imam:

Ahmet-ef. Ibrahimagić

Broj domaćinstava/članova džemata:


Predsjednik Džematskog odbora/Mutevelija:


E-mail:


Imam džemata:

Ahmet-ef. Ibrahimagić

Galerija slika

Facebook
Twitter
LinkedIn