Džemat Budmolići

Naziv džamije/džemata:

Budmolići

Ulica:


Godina izgradnje:


Imam:

Eldin-ef. Smajević

Broj domaćinstava/članova džemata:


Predsjednik Džematskog odbora/Mutevelija:


E-mail:

eldinsmajevic@medzlis-sarajevo.ba

Imam džemata:

Eldin-ef. Smajević

Džemat Budmolići je smješten na području opštine Hadžići. Džemat obuhvata naselja Budmolići, Gornja Bioča i Donja Bioča sa 300 aktivnih članova i oko 1000 stanovnika. Džamija je sagrađena 1968. godine. Munara je renovirana 2002. god. a nova džamija napravljena je i svečano otvorena 2006. godine.

Ovaj put glavni inicijator, organizator i osoba koja je predvodila većinu poslova, od njenog temelja do zvaničnog otvaranja, bio je hadži Selim Bajrić. Vrijedno je spomenuti da je džematlija Hasan Katkić u svrhu proširenja harema džamije ponudio i uvakufio svoje zemljište riječima: “Narode, uzmite koliko vam treba”, što je i učinjeno. Svečano otvaranje džamije obavljeno je 22. jula 2006. godine. Zahvalnost za izgradnju džamije pripada i imamu Duran-ef. Bandiću.

U džamiji se obavljaju svi namazi i održava vjerska pouka od 1974. god. Imami džamije Budmolići bili su, kako slijedi: 1970-1974. Duran-ef. Bandić, 1974-1976. Asif-ef. Višća, 1976-1977. Ismet-ef. Zejnelović, 1977-1979. Sakib-ef. Rešidović, 1979-1990. Šaban-ef. Smajović, Dževad-ef. Pleh, Suad-ef. Zijadić, a od 1990-2010. dužnost je obavljao Duran-ef. Bandić. Trenutni imam je Eldin-ef. Smajević.

Od vakufske imovine džamija posjeduje mezarja: Nisputnica, Bjelica, Zagrebnica, Petrača, Meteriz, Brezovina, Svatovsko groblje u Raglju i mezarje Hasnina njiva.

Mesdžid Gornja Bioča sa gusulhanom napravljen je 1969. god.U mesdžidu se klanja teravih namaz i obavlja vjerska pouka i klanjaju noćni namazi.       

Galerija slika

Facebook
Twitter
LinkedIn