Džemat Binježevo

Naziv džamije/džemata:

Binježevo

Ulica:

Ćate 37

Godina izgradnje:

2007

Imam:

Memfad-ef. Drkić

Broj domaćinstava/članova džemata:

800/570

Predsjednik Džematskog odbora/Mutevelija:

Fadil Šunj

E-mail:

memfaddrkic@medzlis-sarajevo.ba

Imam džemata:

Memfad-ef. Drkić

U sastavu ovog džemata su: Dobrojevac, Džapići, Miševići, Obrovac, Potkraj, Breza i Mostarsko Raskršće. Džemat je lociran na magistralnom putu M-17 i proteže se od Mostarskog raskršća do Donjih Hadžića. Džemat broji više od  600 domaćinstava.

Do agresije ovaj džemat je bio u sklopu džemata Donji Hadžići. Od reintegracije do 2002. godine gravitirao je džematu Hadžići. Kao zaseban džemat formiran je 2002. godine.

Džamija u Binježevu je utemeljena u oktobru 1990. godine. Uz džamiju je napravljena učionica, abdestahana i gasulhana. Agresijom na BiH džamija je do temelja porušena 1992. godine. Učionica, abdesthana i gasulhana su ponovo opremljene 2000. godine i stavljene u funkciju, a 2006. godine džamija je pokrivene i opremljena.Tokom 2007. Godine uz džamiju je izgrađena munara.

Imam, muallim i hatib je Memfad-ef. Drkić. U džamiji se klanja svih pet namaza, džume, bajrami i uče djeca. Od vakufske imovine džemat posjeduje: džamiju, mezarje Gurevići, Malo greblje u Dobrojevcu, Luke –Đapići , Podkućnice u Ćatama i Bečirovića mezarje pod Brezom.

Neophodno je spomenuti zaslužne, uz imama i dvojicu pregalaca koji su maksimalno uložili svoj trud, za do tada postignute rezultate, a to su Šaban Šunj i Ćamil Isić.

Galerija slika

Facebook
Twitter
LinkedIn