Džemat Ahatovići

Naziv džamije/džemata:

Ahatovići

Ulica:


Godina izgradnje:


Imam:

Senedin-ef. Šarić

Broj domaćinstava/članova džemata:


Predsjednik Džematskog odbora/Mutevelija:


E-mail:


Imam džemata:

Senedin-ef. Šarić

Džemat Ahatovići nalazi se na području općine Novi Grad,na sjevernom prilazu gradu. Pripada mu područje MZ Dobroševići. U sastavu džematu nalaze se područja: Ahatovići, Dobroševići, Gornji Mihaljevići (Djevojačke vode), Reljevo i Rječica. Džemat broji oko 2500 domaćinstava i oko 12.000 stanovnika. U sastav ovog džemata donedavno je ulazio i Bojnik, koji je sada zaseban džemat. U džematu je ranije postojao mekteb, koji je izgrađen nekad prije I svjetskog rata, i bio je dugo jedini vjerski objekat na području cijele općine. Godine 1973. Napravljena je džamija koja je bila u funkciji do rata. Srušena je dan poslije okupacije Ahatovića 03. juna 1992. godine. Nakon reintegracije početa je rekonstrukcija džamije na istim temeljima, ali u nešto izmijenjenom obliku. Danas je to lijep objekat pokriven kupolom, a tik uz džamiju nalazi se i šehidsko mezarje. Uz džamiju je sagrađena gasulhana i abdesthana. Iznad šehidskog mezarja nalazi se mezaristan otvoren pred sami rat. Postoji i stari mezaristan u kome je kopanje svedeno na minimum.

U džematu se od vjerskih aktivnosti obavlja džuma i mektebska nastav, koja se obavlja i u mesdžidu u Gornjim Mihaljevićima, koji je sagrađen prije nekoliko godina, te u Rječici novootvorenoj džamiji Mesudiji. Imamsku dužnost u džematu obavljalo je nekoliko imama, a džematlije se sječaju Halila-ef. Milišića i Ibrahim-ef. Husića koji su tu dužnost obavljali prije rata. Poslije rata službovali su: Abdulah-ef. Dedić, Sadžid-ef. Ramić, Azem-ef. Heljić, Senaid-ef. Isaković, Vevludin-ef. Čosić, a trenutni imam je Senedin-ef. šarić.

Nakon okupacije naselja većina muškaraca je pogubljena u „autobusu“ u Sokolini, općina Ilijaš. Stoga je 14. juni uvršten u značajne datume općine Novi Grad, a u džematu se tada uči tradicionalni tevhid. Džemat trenuto graniči sa pet džemata i to: Bojnik, Doglodi, Zabrđe, Vogošča, Bioča, što prema broju stanovnika i površini koju zauzima spada u red većih džemata medžlisa.

Galerija slika

Facebook
Twitter
LinkedIn