Search
Close this search box.

Džemat Donji Hadžići

Naziv džamije/džemata:

Donji Hadžići

Ulica:

Patriotske lige 26

Godina izgradnje:

2003

Imam:

Maid-ef. Alađuz

Broj domaćinstava/članova džemata:

400

Predsjednik Džematskog odbora/Mutevelija:

Salko Mujak

E-mail:

maidaladuz@medzlis-sarajevo.ba

Imam džemata:

Maid-ef. Alađuz

Džemat Donji Hadžići smješten je u predgarađu općine Hadžići. Ovom džematu pripadaju još: Garovci, Ušivak i Musići. Nalazi se zapadno od Sarajeva na magistralnom putu M-17. Broji više od 300 domaćinstava. Prije agresije brojao je preko 800 domaćinstava jer je pokrivao naselja Binježevo, Žunovnica, Hadžići Centar i Kasatići. Već početkom 18. vijeka u Donjim Hadžićima je sjedište džemata zvanog Hadželi, pa je sigurno da je džamija već tada postojala, a njen postanak se datira u još raniji period. Ista je u više navrata renovirana. Nažalost, 23. juna 1992. godine od strane četničkih zločinaca je prvo zapaljena, a onda do temelja minirana. Mekteb sa imamskim stanom izgrađen 1925. godine je nacionalizovan 1948.godine a u toku agresije je sravnjen sa zemljom.

Dana 24. maja 2002. god. Postavljen je kamen temeljac i otpočeli radovi na ponovnoj izgradnji džamije Donji Hadžići. U oktobru 2003. g. tj. pred sami Ramazan 1424.h.g. završeni su radovi na izgradnji džamije.

Imami džamije Donji Hadžići bili su: Abdulah ef. Sirar, od 1900. do 1920., Uzeir ef. Ćatić, od 1920. do 1942.,  Alija ef. Dupovac, od 1942. do 1945.,  Asim ef. Zupčević, od 1945. do 1946. , Alija ef. Alijagić, od 1946. do 1948.,  Derviš ef. Proha, od 1948. do 1973., Hazim ef. Emšo, od 1975. do 1992. Godine. Od otvaranja džamije 2003. godine imamsku dužnost honorarno  su obavljali: Eldar Čomor, Dupovac Velid , a trenutno je na dužnosti stalni imam Maid ef. Alađuz.

U džamiji se klanja svih pet vakata namaza, džuma,bajrami i uče djeca u mektebu. Vakif ove džamije je hadži Fatima iz Saudijske Arabije.

Pored džamije ovaj džemat posjeduje sljedeća vakufska dobra: parcela Vrto na kojoj se nalazila imamska kuća, parcela Selišta uz džamiju, mezarje Jaz, Donji Hadžići, Morića mezarje, Ušivak, Musići, Karavdića mezarje i mezarje kod Čika.

Galerija slika

Facebook
Twitter
LinkedIn