Džemat Teftedarin Do: Edukacija za žene i kreativne radionice za djecu

U džematu Teftedarin do počela šesta sezona edukacija za žene. U narednom periodu realizovat će se: Kurs sufare, učenje Kur’ana sa prijevodom, te halka hadisa – memorisanje 30 odabranih hadisa Poslanika, a.s., pod nazivom “Poslušaj, nauči i primjeni ono što nam Poslanik a.s. oporuči”.

Cilj edukacija jeste prvenstveno ponuditi ženi muslimanki vrijeme koje će posvetiti sebi i svom obrazovanju. Žena muslimanka je stub porodice, te ako je ona moralno osvještene, trudit će se da tu moralnost prenese na svoju djecu i ukućane.

Isto tako, 25.09.2021. godine, realizovana je edukativno-kreativna radionica u mektebu pod nazivom “Džamija – Allahova kuća”. Cilj radionice je bio upoznati se sa džamijom i njenim značajem za muslimane, pokazati i predstaviti dijelove džamije i šta je njihova svrha, kao što je: mihrab, mimber, munara, abdesthana, šadrvan itd.

Učenici su nakon edukativnog dijela imali priliku kreirati džamiju uz pomoć muallima, nadajući se nagradi u dženetu, podstaknuti riječima Poslanika a.s:
“Ko sagradi džamiju, bila ona mala ili velika, Allah će mu sagraditi dvorac u Džennet”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter