Search
Close this search box.

Demanti Vakufske direkcije na izjavu premijera KS Nihada Uka

Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH uputila je danas demanti na izjavu premijera Vlade Kantona Sarajevo (KS) Nihada Uka, koji je na svom Facebook profilu u jučerašnjem postu najavio početak izgradnje Arheološkog parka koji se nalazi u centru Sarajeva, navodeći da se radi o njegovoj inicijativi.

 – Premijer Uk u izjavi koju su prenijeli brojni mediji obmanuo je javnost iznoseći potpuno netačne informacije vezane za Arheološki park Kalin Hadži Alijine džamije – saopćila je Vakufska direkcija, te navodi da ovim putem želi javnost informirati o stvarnim dešavanjima u vezi s realizacijom ovog, za Islamsku zajednicu, od velike važnosti projekta.

Vakufska direkcija podsjeća da je dugi niz godina, zajedno s drugim organima i institucijama Islamske zajednice, radila na zaštiti ovog lokaliteta, pa i onda kada su na tom mjestu planirali izgraditi Prešernov park, kao i razne druge zelene površine kako bi se u potpunosti sakrili ostaci džamije i mezarovi.

Stoga, nije Arheološki park Kalin Hadži Alijine džamije nikakva ideja premijera Uka, što se može provjeriti u ranije objavljenim tekstovima u kojima je Vakufska direkcija javnost detaljno upoznala s projektom i njegovim značajem.

4 Kalin hadži-Alijina džamija kod Pošte.JPG -

Ovaj projekt se zbog svoje specifičnosti, ali i značaja, sastojao iz nekoliko faza. Njegova realizacija pokrenuta je 2017. godine provođenjem arheološkog istraživanja, u saradnji Vakufske direkcije i “Društva arheologa 1894”.

 – Tada je otkriveno 40 kaburova, iako su nas nadležni uvjeravali da nema potrebe za novim arheološkim istraživanjima, jer su, navodno, u prvom istraživanju otkrivena četiri kabura i da je to sve što se nalazilo na tom lokalitetu, a da su ostali mezarovi ekshumirani. Bili smo uporni i na kraju dobili saglasnost za nova istraživanja. Tada se po prvi put mogla vidjeti sva devastacija koja je u prethodnom političkom sistemu urađena na ovom lokalitetu – podsjeća se u saopćenju Vakufske direkcije.

Nakon toga, uz pomoć Općine Centar Sarajevo, Vakufska direkcija je sa Zavodom za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa KS potpisala ugovor o izradi, prvo idejnog, a onda glavnog projekta konzervacije ostataka džamije, mezarja i mekteba.

6 Kalin hadži-Alijina džamija kod Pošte.JPG -

Sredstva za konzerviranje arheoloških ostataka koji su pronađeni na ovom lokalitetu 2018. godine obezbijedila je Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA), posredstvom Vakufske direkcije. TIKA je te godine obišla lokaciju i potvrdila spremnost za finansiranje konzervacije.

Nažalost, građevinska dozvola nije izdata sve do 2023. godine zbog odugovlačenja s davanjem dozvola za izmještanje kablova koji su postavljeni po lokalitetu harema, tako da TIKA nije mogla sve vrijeme držati sredstva obezbijeđenim.

Općina Centar i Vakufska direkcija održali su s predstavnicima BH Telecoma i Elektroprivrede BiH veliki broj sastanaka kako bi se izmjestili vodovi koji idu preko harema.

 – Projekat koji premijer Uk pompozno najavljuje je, kao što se može zaključiti, zajednički projekat Vakufske direkcije i Općine Centar, a ovo je za nas druga faza projekta. Treća i konačna faza projekta bit će izgradnja džamije koje je bila na ovom lokalitetu, u formi i dimenzijama koje budu moguće, uzimajući u obzir da je dio temelja džamije sada ispod stambene zgrade – navode iz Vakufske direkcije.

Još jednom podsjećaju da se borba za ovaj lokalitet vodi više od 20 godina i da su donekle iznenađujuće ovakve izjave premijera Vlade KS.

Vakufska direkcija zahvaljuje svima koji su doprinijeli i koji doprinose rješavanju ovog problema, te ističe da je ovaj projekat rezultat, uglavnom, upornosti Vakufske direkcije i Općine Centar, o čemu svjedoči i potpisani sporazum.

5 Kalin hadži-Alijina džamija kod Pošte.JPG -

Kalin hadži Alijina džamija ili Čejirdžik džamija stara je sarajevska džamija i na uglu ulica Branilaca Sarajeva i Kulovića stajala je od 1535. do 1947. godine. Njen osnivač i prvi mutevelija je bio sam Kalin hadži Alija.

Harem džamije je imao dva ulaza, a uz džamiju je napravljen i mekteb. U haremu se nalazila kamena česma s koritom, a tu su ukopani članovi poznatih sarajevskih porodica, te kćerka osnivača džamije i braća Kulović.

Džamija je porušena 1947. godine kada su socijalističke vlasti na tom lokalitetu izgradile park i stambenu zgradu (današnja lamela) u kojoj su bili smješteni činovnici i vojni oficiri. Poslije je park nazvan po slovenskom pjesniku Francu Prešernu.

Namjera Islamske zajednice bila je i ostaje da se vrati džamija čiji su temelji otkriveni, kao i svi popratni sadržaji. „

– Vakufska direkcija će s posebnom pažnjom pratiti dalje aktivnosti na ovom lokalitetu i insistirati na projektu na koji su sve strane dale saglasnost, pa i Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika – poručili su u saopćenju.

(MINA)

Facebook
Twitter