Search
Close this search box.

Ašura, ovdje i sada

Piše: Muhamed Velić

Nakon velikog datuma hidžre, koji je recentno iza nas i o kojem smo svekoliko razložno govorili, dolazi nam, isto tako, veliki datum – Dan ašure, a to je deseti dan zaštićenog mjeseca muharrema.

Ašura etimološki dolazi od arapskog broja deset – ašere, a svetopovijesno označava dan u kojem je gotovo svaki Božiji poslanik, mir neka je na njih, imao izravnu Božiju intervenciju, na način da je Bog mijenjao prirodne zakone, dokazujući njihovo poslanstvo. Ukratko, u našoj tradiciji, to je “Dan čuda”.

Kako smo kazali, prema mnogobrojnim predajama, na ovaj su se dan događala čuda (nadnaravnosti) mnogim Allahovim poslanicima, a ono što najautentičnijim putem dolazi do nas jeste da je Muhammed, a.s., ovaj dan (deseti) postio još dok je bio u Mekki, a kada je došao u Medinu, zatekao je i Jevreje da ga poste. Rekli su mu da je na taj dan Gospodar spasio Musaa, a.s., i njihove pretke od faraona i njegovog zla i zuluma, pa ga oni poste, a onda je Allahov Poslanik, a.s., rekao da su muslimani preči Musau, a.s., nego oni, pa je “naredio” da se posti taj dan, s time što će muslimani postiti i jedan dan više, da bi se napravila razlika.

Također, jedna druga predaja kaže da se na ovaj dan i Nuhova lađa zaustavila na brdu Džudijj. U sahih hadisu se kaže: “Ko posti Dan ašure, Allah ga oslobađa grijeha koje je počinio u protekloj godini”.

Ovo, dakle, nije naredba nego je preporuka Muhammeda, a.s., i to je sunnet. Prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u BiH, Dan ašure ove godine nastupa u ponedjeljak, 8. augusta.

No, na ovaj smo dan i posebno tužni, zbog smrti i ubistva hazreti Husejna r.a., člana Ehlul-bejta i unuka Muhammeda, a.s..

Podsjetimo se, ukratko: 680. godine po miladu, u Iraku, u mjestu Kerbela, muslimanska vojska pod komandom Jezida u Damasku, sina Muavijinog, masakrirala je 72 muslimana, na najgori i najbrutalniji način, prvenstveno zbog političkih razloga i neumoljive borbe za vlast. Među njima je bio i h. Husejn, unuk Allahovog Poslanika, a.s.

Žalimo za njim do Sudnjega dana i zbog tog strašnog događaja, učimo salavate na njegovog djeda a.s., i njegovu porodicu i ostale ashabe. Naravno, šta je bilo i šta se dogodilo – ne ulazimo u reinterpretacije niti rekonstrukcije, nema od toga koristi, Allahu sve prepuštamo, On je Sudija najbolji, samo Njemu pripada prošlost, po sudu. Porodica Allahovog Poslanika, a.s., treba da bude uzrokom ljubavi i jedinstva među muslimanima, a ne uzrokom sukoba, mržnje i svađa.

No, ne možemo ne kazati i ne primijetiti da kad god su se muslimani politički podijelili, kad god su se bestijalno borili za vlast, gazeći principe, vrijednosti i autoritete – tada su gotovo u pravilu stradavale svetinje.

Tako je bilo prije, tako je i sada, nažalost.

A, prema učenju islama, tih svetinja i zaštićenih vrijednosti je pet: ljudski životi, vjera, čast i dostojanstvo, porodica i imovina.

Pogledajte to muslimansko dostojanstvo, kako je nisko palo i, pogledajte, kako se u političkom beskrupuloznom stampedu egzistencijalne vrijednosti i esencijalni autoriteti marginaliziraju i pokušavaju oblatiti i difamirati. Rumija su pitali njegovi učenici, zašto hoda pognute glave, trebao bi hodati visoko dignute, odgovorio je da tako gleda i pazi da ne stane na njihove obraze.

Zaista, koliko nisko može pasti muslimanski obraz, morate oprezno hodati da ga ne zgazite. A sve su te vrijednosti povezane, kao u sistemu spojenih posuda, ako jedna bude ugrožena i napadnuta, onda su i sve ostale u istom statusu.

Kao vjernici, moramo stalno imati na umu tu kur’ansku sugestiju i naredbu da budemo poslušni Allahu, Poslaniku i našoj vjerskoj vlasti. A ako se u nečemu budemo razilazili, treba se vratiti Allahu i Poslaniku, ako vjerujemo u Boga i Onaj svijet. Tako je bolje i, kako kaže Kur’an, to je najljepše rješenje.

Iz događaja Dana ašure treba uzeti pouku kako strašne stvari se mogu dogoditi ako muslimani postanu žrtve političke beskrupuloznosti i neumoljive borbe za vlast, ali, isto tako, ašura nas uči i Muhammed a.s. savjetuje da se posvetimo dobrom odnosu prema Bogu i ljudima – onda možemo očekivati i spasonosne Božije intervencije i u svojim životima.

(Preporod.info)

Facebook
Twitter