Mreža mladih: Čin vrijedan ponosa

Prema učenjima vjerske etike, tri su temeljna odnosa koja vjernik izgrađuje tokom života; odnos prema Bogu, prema ljudima u okruženju i prema prostoru u kojem