Search
Close this search box.

Grijesi umanjuju oprskrbu i nafaku

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike. Allah, dž.š., kaže: „ne